Sylwia Purzyńska, Specjalista podolog, Członek Polskiego Towarzystwa Podologicznego

O środku antyseptycznym słów kilka

0000-00-00 00:00:00

Rivanol? Nie , dziękuję.

Jeśli miałabym określić procentowa ilość osób, które trafiają do gabinetu ze stanem zapalnym przy wrastającym paznokciu i używały rivanolu, to byłoby to 80% klientów. Do napisania skłoniła mnie ostania wizyta mojej klientki ze stanem zapalnym przy wrastającym paznokciu, który mimo dwumiesięcznego „leczenia” za pomocą tego środka nie przyniósł żadnej poprawy.

Rivanol to bardzo popularny środek, zawierający mleczan etakrydyny , stosowany jeszcze przez moją babcię na wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała.

Czemu się czepiam?

Otóż dlatego, że nie wnosi najczęściej nic dobrego i po prostu nie działa.

Medycyna idzie naprzód, co chwilę spotykam się na konferencjach coraz to z nowymi opatrunkami lub innymi środkami stosowanymi przy stanach zapalnych. W śród najbardziej popularnych znajdziemy oktenidyne , podchloryn sodu (zdecydowanie mój ulubiony), opatrunki z miodu manuka czy też ze srebrem.

Na szczęście w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przeprowadzona badania nad skutecznością wybranych antyseptyków w warunkach imitujących środowisko rany. W badaniu użyto środki takie jak: oktenidyna, chlorheksydyna , mleczan etakrydyny  oraz powinion jodu.

Stan zapalny, a co w nim?

W ranie najczęściej występuję kilka drobnoustrojów, ale najczęściej spotykamy w niej Staphylococcus aureus( gronkowiec złocisty), Streptococcus pyogenes ( paciorkowiec) , Pseudomonas aeruginosa         ( pałeczka ropy błękitnej) oraz bakterie Bacteroides spp. ( bakteria gram ujemna wchodząca w skład naturalnej flory) ,Fusobacterium spp., a w śród grzybów Candidia albicans . Jak się okazuję nasza własna flora bakteryjna skóry tez może okazać się niesprzyjająca i tak o to w ranie znajdziemy też Staphylococcus epiredmidis ( gronkowiec).

Myślicie, że to koniec ?

Niestety nie, w ranach często dochodzi do wytworzenia się biofilmu. Jest to wielokokomórkowa struktura stworzona przez bakterię przylegająca do rany. Bakterie tworzą warstwę śluzu, która jest dla nich bariera ochronną.

Badania jakie przeprowadzono na Akademii Medycznej wykazały jak ważne jest odpowiednie dobranie środka antyseptycznego w celu zniwelowania stanu zapalnego.

Wybrane antyseptyki poddano działaniom w różnych warunkach: hodowli planktonowej, biofilmowej oraz warunkach imitujących środowisko ran przewlekłych. Na tej podstawie określono wartość najmniejszego stężenie hamujące wzrost 90% bakterii ( MIC). Wyniki pokazały, że wartość MCI w biofilmie przekraczały wartości hodowlanej planktonowej, z tego wynika że biofilm wykazuje wyższą oporność na stosowane antyseptyki.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wysokie wartości MIC dla powidonu jodu oraz mleczanu etakrydyny co dyskredytuje te środki w antyseptyce ran .

Tym samym moje obserwacje odnośnie rivanolu są jak najbardziej uzasadnione. Podolodzy nie zajmują się ranami, ale mają z nimi do czynienia. Dzięki wsparciu kompetentnych osób  oraz odpowiedniej wiedzy dotyczącej opatrunków i innych środków, skutecznie możemy pomagać w walce z danym problemem.

 

Piśmiennictwo:

Bartoszewicz M., Junka A., Smutnica D., „Skuteczność wybranych antyseptyków badana in vitro oraz w warunkach imitujących środowisko rany w stosunku do szczepów CNS izolowanych z zakażeń ran przewlekłych” : Leczenie Ran 2011;8(1):27-28

 

Zapoznaj się z naszą ofertą